Site-ul www.lawyerup.ro este proprietatea și se află în administrarea FILIMON CRISTNA – CABINET DE AVOCAT (în continuare, Avocat sau Avocatul), cu sediul în București, sector 3, e-mail: contact@lawyerup.ro.

Materialele de pe acest site (incluzând, dar fără a se limita la, orice materiale cu posibilitate de a fi descărcate) sunt cu caracter pur informativ și nu constituie în niciun fel consultanță juridică sau orice alt fel de consultanță profesională. Informația este prezentată fără niciun fel de reprezentare sau garanție de orice fel și nu poate ține locul unei consultanțe legale. Avocatul nu accepta și exclude răspunderea în fața oricărei persoane, sub orice fel de consecință care poate rezulta din fundamentarea, accesarea sau folosirea sub orice altă formă a informaților de pe acest site.

Prezentarea sau transmiterea informației de la sau către acest site nu are intenția de a crea sau stabili un contract de asistență juridică între Avocat și utilizator sau oricine altcineva, și nici nu substituie acordarea de consultanță legală. Nu vă recomandăm să vă bazați pe conținutul acestui site fără a cere informație personalizată de la Avocat. Acest site este destinat numai informării.

Poșta electronică sau orice fel de comunicare către Avocat (sau oricare dintre asociații săi, personal, angajați, agenți sau reprezentanți) rezultată din informațiile primite de pe acest site nu va putea și nu trebuie să creeze o relație avocat-client între Avocat și utilizator sau oricine altcineva.

În afara cazurilor specifice, drepturile intelectuale asupra tuturor materialelor de pe acest website sunt deținute de către FILIMON CRISTINA – CABINET DE AVOCAT. Puteți descărca, printa și păstra temporar, pentru uzul propriu, paginile care apar pe acest website. Este interzisă folosirea în scopuri comerciale a acestor pagini sau a conținutului lor. De asemenea, nu puteți reproduce, copia, altera, retransmite, publica, disemina sau păstra definitiv nicio pagina, material grafic, imagine sau text de pe acest site fără consimțământul prealabil al Avocatului.

Adresele de e-mail sunt oferite strict în vederea pornirii unei relații de consultanță legală cu Avocatul. Prin accesarea acestui website acceptați netransmiterea de e-mailuri nesolicitate cu conținut publicitar sau de cercetări de piață către adresele de e-mail de pe acest website.

Orice acțiune juridica sau proceduri începute între dumneavoastră și Avocat legate de acest website vor fi guvernate de legea română și orice litigii sau dispune vor fi soluționate de către instanțele judecătorești de la București.