Avocatul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și are calitatea de operator de date.

Avocatul este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate direct de la Client, utilizator sau din alte surse.

Datele personale sunt prelucrate în concordanță cu legislația europeană și națională în materie, în special GDPR și principiile acestuia:

 1. Legalitatea și transparența prelucrării datelor: datele sunt prelucrate numai în concordanță cu legea și numai într-un mod transparent; astfel, Avocatul își ia angajamentul față de orice Client persoană fizică de a-i utiliza datele în mod legal, în mod corect și de a-l informa în mod corespunzător cu privire orice la modificări relevante în această privință (de exemplu în cazul unei erori de sistem care s-a soldat cu ștergerea bazei de date de clienți);
 2. Proporționalitatea: datele se colectează în limitele necesare pentru executarea Contractului de asistență juridică (CAJ sau Contractul) și pentru emiterea facturii aferente serviciilor contractate; orice alte date, care necesită consimțământul persoanei fizice vizate, vor fi indicate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțe (e.g. pentru îmbunătățirea calității serviciilor);
 3. Dreptul a de interveni: sub condiția de a nu abuza de acesta, aveți oricând dreptul de a examina, modifica și șterge datele personale furnizate în scopul încheierii Contractului.
 4. Scopul prelucrării: datele sunt folosite strict pentru încheierea Contractului, emiterii facturii și furnizării serviciilor sau produselor comandate.
 5. Securitatea datelor: operatorul a implementat o serie de măsuri rezonabile de securitate a prelucrării datelor, astfel încât să protejăm informațiile personale cât mai bine.

 

Datele dumneavoastră nu vor fi folosite decât în vedere oferirii produselor și serviciilor de asistență juridică contractate, și anume pentru: încheierea Contractului, emiterea facturii fiscale, executarea Contractului și, dacă veți fi de acord, în scop de marketing direct.

Luăm măsurile necesare pentru a proteja clienții noștri și alte persoane ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm în activitatea curentă.

Drepturile persoanelor fizice vizate, în calitate de client al Avocatului, conform GDPR sunt următoarele:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
 2. Dreptul de acces asupra datelor, materializat printr-o confirmare din partea subscrisei cu privire la prelucrarea datelor, dacă este cazul. Dacă va dori clientul, acesta are inclusiv dreptul la acces la datele respective;
 3. Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 4. Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 6. Dreptul de a transmite datele către alt operator („dreptul la portabilitate”);
 7. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra clientului;
 9. Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor personale;
 10. Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere a Prelucrării și Protecției Datelor cu Caracter Personal (de la domiciliul persoanei fizice vizate sau de la sediul Operatorului).

 

În plus față de cele de mai sus:

 1. Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin  urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail.
 2. Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: contact@lawyerup.ro.
 3. Răspunsul la solicitarea oricărui client privind Politica GDPR sau datele sale va fi formulat și comunicat pe cale electronică în termen de o lună. Dacă va fi necesar să prelungim acest termen, vă vom informa în prealabil asupra acestui aspect.
 4. Dacă în urma diligențelor noastră nu reușim să vă identificăm și nici nu furnizați suficiente informații pentru identificare, obligația Operatorului de a da curs solicitării se stinge.

 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@lawyerup.ro.