INFRACȚIUNEA DE FALS INFORMATIC

I. Context:

Printre atribuțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție se numără și aceea de pronunțare a unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Practic, prin această procedură, se urmărește clarificarea unei chestiuni de interpretare a normei juridice într-un anumit context (întrebările adresate Înaltei Curți sună cam așa: „este aplicabil articolul X în situația Y?”).

Curtea de Apel Brașov a formulat o solicitare în acest sens Înaltei Curți și a solicitat ca aceasta din urmă să se pronunțe cu privire la următoarea chestiune:

„Dacă fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului (reţea care nu solicită dovezi din care să reiasă folosirea numelui real de către deţinătorul unui cont), furnizând ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date reale vizând această persoană (informaţii, fotografii, imagini video etc.) realizează condiţiile de tipicitate ale infracţiunii de fals informatic, prevăzută de art. 325 din Codul penal, cu referire la cerinţele ca acţiunea de introducere a unor date informatice să fie realizată fără drept şi, respectiv, să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.”

Astfel, Curtea de Apel Brașov a vrut să știe dacă o persoană care deschide un cont pe o rețea de socializare publică (facebook, instagram etc.), folosindu-se de datele și fotografiile unei alte persoane, realizează cerințele infracțiunii de fals informatic privind (i) introducerea datelor fără drept și (ii) rezultatul acestor acțiuni să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.

II. Ce a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție

Prin decizia nr. 4/25.01.2021, Înalta Curte a statuat că:

„Fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date personale reale care permit identificarea acesteia, întruneşte două dintre cerinţele esenţiale ale infracţiunii de fals informatic prevăzută în art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca acţiunea de introducere a datelor informatice să fie realizată fără drept şi cea ca acţiunea de introducere a datelor informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.”

Pe scurt, Înalta Curte a zis că „Da, crearea unui cont pe o rețea de socializare folosind datele reale ale unei alte persoane întrunește două dintre condițiile esențiale pentru infracțiunea de fals informatic.”

III. Ce a circulat în spațiul public

După ce Înalta Curte a emis comunicatul privind dezlegarea pe care a dat-o chestiunii supuse atenției sale de către Curtea de Apel Brașov, în spațiul public a circulat știrea că „Deschiderea unui cont pe o reţea de socializare folosind numele altei persoane este infracţiune”.

Știrea formulată în această manieră este doar parțial adevărată, iar în cele ce urmează voi motiva și de ce.

Trebuie să știm că în penal se vorbește adesea despre tipicitatea faptei. Cu alte cuvinte, dacă norma juridică care definește o infracțiunea prevede un număr de condiții pentru atragerea răspunderii penale, consecința este că fapta efectiv săvârșită trebuie realizată exact așa cum o prevede norma; astfel, dacă din trei condiții sunt întrunite doar două, făptuitorul nu va putea fi tras la răspundere.

IV. Ce este infracțiunea de fals informatic

Pe speța detaliată mai sus sunt relevante următoarele prevederi din art. 325 Cod penal privind infracțiunea de fals informatic:

„Fapta de a introduce (…), fără drept, date informatice (…) rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune (…).”

Trebuie subliniat din articolul de lege citat în extras care sunt condițiile esențiale și cumulative pentru a se reține existența acestei infracțiuni (raportat la speța cu rețelele de socializare):

  1. Fapta de a introduce date informatice fără drept – adică fapta de a introduce pe facebook, instagram și alte platforme de socializare date care nu aparțin celui care le introduce (cum sunt datele cu caracter personal: nume, fotografii, filmulețe etc.);
  2. Acțiunea de mai sus are ca rezultat date necorespunzătoare adevărului – obţinerea de date informatice care nu au un corespondent în realitate; o persoană care se folosește de identitatea unei alte persoane în mediul online asta face, pentru că deși datele sunt corecte (există acea persoană, cu acea înfățișare și trăsături), ea nu este aceeași cu cea care le-a introdus pe platformă și nu este aceeași care distribuie anumite informații sau săvârșește anumite fapte în mediul online;
  3. Scopul săvârșirii acestei fapte constă în intenția producerii unei consecințe juridice.

Prin decizia nr. 04/25.01.2021, Înalta Curte nu a zis că este îndeplinită și condiția prevăzută la lit. c) mai sus; Înalta Curte a precizat doar că sunt îndeplinite condițiile a) și b). Prin urmare,  existența acestei infracțiuni se va stabili, după cum este și firesc, de la situație la situație, în funcție de circumstanțele specifice în care fapta a fost săvârșită dar și în funcție de scopul urmărit.

V. Intenția producerii unei consecințe juridice

Toate condițiile enumerate mai sus sunt esențiale și cumulative. Ca atare, dacă o persoană introduce niște date informatice pe o platformă fără scopul producerii unei consecințe, atunci fapta nu este infracțiunea de fals informatic.

Linia se trage la definirea conceptului de producerea unei consecințe juridice. Aceasta poate însemna mai multe, precum producerea unor efecte asupra patrimoniului unei persoane (de exemplu, asumarea unor obligații contractuale sau strângerea unor fonduri bănești în numele acesteia etc.) sau lezarea unor drepturi ale persoanei ale căror date au fost introduse fără drept cum sunt, de exemplu, demnitate, onoarea, reputația etc.

VI. Concluzii

Dacă vă aflați într-o atare situație și doriți să formulați o plângere penală împotriva unei asemenea fapte, nu vă limitați în a arăta că datele voastre v-au fost folosite fără drept pe o platformă de socializare, indicați și care au fost consecințele juridice care au urmat; ați fost calomniat, vi s-a adus atingere reputației, drepturilor patrimoniale și așa mai departe.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *